ÇALIŞTAYLAR

Çalıştay Önerileri

Mimarlıkta Sayısal Tasarım Sempozyumu kapsamında düzenlenecek çalıştaylar için katılımcıların öneri sunmaları beklenmektedir. Önerisi kabul edilen çalıştaylar Özyeğin Üniversitesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde, 22 ve 23 Haziran 2015 tarihlerinde düzenlenecektir.

Çalıştay önerilerinin bir araştırma konusu ekseninde olması istenmektedir. Bu doğrultuda, çalıştay yürütücüsü, katılımcılarla beraber araştırma konusunu tartışma olanağı bulurken, katılımcılar deneyim kazanma fırsatı yakalayacaklardır.

Çalıştayların, sempozyumda sergilenebilecek ve tartışılabilecek çıktılar oluşturması hedeflenmektedir.

Çalıştaylarla ilgili sorular ve çalıştay önerilerinin teslimi için iletişim: mstas2015@ozyegin.edu.tr

Çalıştay önerisi teslim formatı:

5 * A4 sayfayı aşmamak koşuluyla, pdf.

Çalıştay önerisinde bulunması beklenen bilgiler şöyledir:

 • Başlık
 • Giriş
 • Konu
 • Amaç
 • Yöntem
 • Katılımcı sayısı
 • Zaman planlaması
 • Kullanılacak malzeme, yazılım ve donanım altyapısı (dizüstü bilgisayar, hangi yazılımların kullanılacağı vb…)
 • Kullanılacak mekan özellikleri (projeksiyon, odanın koşulları vb.)
 • Maliyet ve maliyetin nasıl karşılanacağının planlanması *
 • Hedeflenen çıktılar**
 • Çalıştay yürütütücülerinin kısa özgeçmişleri / CV

*Özyeğin Üniversitesi, çalıştay katılımcılarına yalnızca mekan sağlayacaktır. Bunun dışındaki maliyetleri karşılamayacaktır.

**Çalıştay çıktılarının sempozyumda sergilenmesi ve sözel olarak sunulması beklenmektedir.

Konular yalnızca bunlarla sınırlı olmamakla beraber şöyledir:

 • Benzetim ve Değerlendirme
 • Biçim Gramerleri
 • Bilgisayar Destekli Üretim
 • Bilgisayar Destekli Tasarım Eğitimi
 • Biyomimetik Tasarım
 • Evrimsel Yaklaşımlar
 • Geometri ve Biçim
 • İnsan-Bilgisayar Etkileşimi
 • İşbirliğine Dayalı Tasarım
 • Kentsel Modelleme
 • Malzeme Çalışmaları
 • Mekansal Dizim
 • Eniyileme
 • Sanal ve Arttırılmış Gerçeklik
 • Sayısal Tasarım Kuramları
 • Sayısal Tasarım, Temsil ve Görselleştirme
 • Sürdürülebilir Bina Teknolojileri
 • Tasarım Süreci ve Yaratıcılık
 • Tepkimeli Mimarlık ve Akıllı Mekanlar
 • Üretken Sistemler
 • Yapı Bilgi Modelleme

Önemli tarihler:

Çalıştay önerileri çağrısı: 15 Ocak 2015

Çalıştay önerileri teslimi: 16 Mart 2015

Değerlendirme sonuçları: 13 Nisan 2015

Çalıştaylar: 22 – 23 Haziran 2015

Sempozyum: 25 – 26 Haziran 2015